Náš tým rozšířila advokátka Daniela Kozáková

Daniela Kozáková je zkušenou advokátkou v oblasti práva nemovitostí a stavebnictví a obchodního práva. Daniela se dále specializuje na právní služby týkající se investic do umění a sběratelství (art law) a oblasti památkové péče. Je členkou prestižní mezinárodní Asociace poradců globálního trhu s uměním PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která sdružuje přední osobnosti českého nemovitostního trhu napříč obory.