Novinky

Co je u nás nového

Náš tým rozšířila advokátka Petra Jestříbková

Petra vystudovala právo na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobou právní praxi získala v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, kde se během svého působení věnovala zejména oblasti práva nemovitostí a stavebního práva. Vedle této agendy se rovněž specializuje na oblast ochrany kulturních statků.

Novela zákoníku práce - zrušení karenční doby

Novela zákoníku práce ruší s účinností od 1. července 2019 tzv. karenční dobu u zaměstnanců v pracovním poměru a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, po které nemocnému zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy.

Zaměstnavatelé tak musí od 1. července zaměstnancům platit náhradu mzdy nebo odměny z dohody ve výši 60 % průměrného výdělku již od prvního dne pracovní neschopnosti.

V důsledku toho dochází též ke změně právní úpravy výpočtu náhrady mzdy po dobu trvání pracovní neschopnosti, a to navrácením právní úpravy do stavu před zavedením karenční doby.

Jako „kompenzace“ zaměstnavatelům, kterým dojde zrušením karenční doby k nárůstu nákladů na lidské zdroje, má sloužit snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu ze stávajícího 2,3 procenta na 2,1 procenta. Tedy odvod zaměstnavatele na sociální pojištění bude z dnešních 25 procent ponížen na 24,8 procent.

Přechodná ustanovení pak stanoví, že náhrada mzdy, popř. náhrada za ztrátu na výdělku, v době dočasné neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

Ke změně dochází též v dalších souvisejících zákonech, např. v zákoně o daních z příjmu a v zákoně o důchodovém pojištění (vypouštějí se odkazy na karenční dobu).

Fúze TEMAC a TEMAC AUTOMOTIVE

Naše kancelář poskytovala právní služby při fúzi zanikající společnosti TEMAC AUTOMOTIVE s nástupnickou společností TEMAC. TEMAC je předním evropským výrobcem a distributorem průmyslového těsnění, užívaného v odvětví energetiky, chemie, plynárenství, olejářském a petrochemickém průmyslu. TEMAC AUTOMOTIVE se specializoval primárně na výrobou těsnění určených do automobilového průmyslu.

Financování

Naše kancelář poskytovala právní služby globálnímu investičnímu poradci s centrálou v USA v souvislosti s refinancováním akvizice sítě luxusních hotelových nemovitostí, které se nacházejí v celé Evropě a do níž patří i pětihvězdičkový luxusní hotel na Praze 1. Naše poradenství zahrnovalo komplexní nemovitostní právní prověrku pražského hotelu, jakož i přípravu souvisejících dokumentů.

Akvizice dodavatele produktů na zlepšení kvality vody

Naše kancelář poskytovala významnému provozovateli prodejen vybavení pro koupelny a kuchyně právní poradenství v rámci akvizice společnosti zabývající se po několik desetiletí vývojem produktů na zlepšení kvality vody a její úspory. Naše právní poradenství  zahrnovalo komplexní právní prověrku společností, analýzu rizik, jakož i vyjednávání transakční dokumentace s prodávajícími.

Image

Image