Markéta Tesárková

advokátka

Markéta Tesárková se ve své praxi věnuje především právu obchodních korporací, smluvní agendě, pracovnímu právu a ochraně osobních údajů. V oblasti práva obchodních korporacích se Markéta podílela rovněž na řadě přeměn obchodních společností. Ohledně ochrany osobních údajů se Markéta věnuje zejména právním auditům a přípravě interní a smluvní dokumentace klientů zajišťující soulad s požadavky GDPR. V oblasti pracovního práva se Markéta podílí jak na přípravě smluvní dokumentace, tak i na zastupování klientů v pracovněprávních sporech.

Zkušenosti

  • HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář (2018)
  • Advokátní kancelář Mgr. Lucie Tahotné (2014 – 2018)

Vzdělání

  • advokátem od 2018
  • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2014, Mgr., 2017 JUDr.)

Specializace

  • soudní spory
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • pojišťovací právo

Jazyky

  • angličtina
Image