Michaela Šerá

advokátka

Michaela Šerá se dlouhodobě věnuje především procesní agendě. Zastupuje klienty ve všech typech soudních a rozhodčích řízení, zejména ve sporech z občanskoprávních i obchodněprávních závazkových vztahů, dále ve sporech o náhradu škody či ve sporech týkajících se nemovitostí. Dalšími specializacemi Michaely Šeré jsou závazkové právo, právo nemovitostí a právo na ochranu osobních údajů. Michaela se dlouhodobě podílí na poskytování právních služeb společnostem ze skupiny Rybářství Třeboň, společnostem OK REST (ODKOLEK) nebo UNITED BAKERIES. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Zkušenosti

  • HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář (2008 - 2018)
  • KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK advokátní kancelář (2005 - 2008)

Vzdělání

  • advokátem od 2005
  • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2002, Mgr., 2003 JUDr.)

Specializace

  • soudní spory
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • právo nemovitostí
  • insolvenční právo

Jazyky

  • angličtina
Image