Vladislava Kučerová

advokátka

Vladislava Kučerová se specializuje zejména na transakční právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Zastupovala klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí (průmyslových, kancelářských či bytových) a jejich externího financování či při vstupu do společností formou joint ventures. V rámci své dosavadní právní praxe získala rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů při správě, developmentu a pronájmech logistických areálů, kancelářských a průmyslových budov, a rovněž v oblasti výstavby a při dodávkách stavebních a technologických celků.

Vladislava dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a rovněž při nastavení systémů vnitřního fungování obchodních společností, jak v oblasti lidských zdrojů, tak při řízení obchodních vztahů se zohledněním požadavků regulace v příslušných oblastech. Podílela se na řadě projektů zpracování komplexní interní dokumentace pro klienty v oblasti  bankovnictví, stavebnictví a dalších obchodních odvětvích.

Vladislava má zkušenosti z vedení obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány pro významnou českou banku a pro další obchodní společnosti, včetně zastupování ve sporech z oblasti nekalé soutěže či ochrany hospodářské soutěže.

Zkušenosti

 • Polverini Strnad (2006 - 2018)
 • Komerční banka (2004 - 2006)
 • Žižka a partneři (2002 - 2004)
 • KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ (člen Ernst & Young, mezinárodní síť advokátních kanceláří) (1997 - 2002)

Vzdělání

 • advokátem od 2001
 • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 1997, Mgr.)

Specializace

 • právo nemovitostí
 • soudní spory
 • pracovní právo
 • korporátní právo

Jazyky

 • angličtina
 • němčina
Image