Pavel Vejmola

Advokátní koncipient

Pavel Vejmola se věnuje zejména právu závazkovému, právu obchodních korporací a nemovitostnímu právu. V rámci kanceláře Pavel dále poskytuje právní podporu ostatním členům týmu i v dalších oblastech práva. Pavel se podílí na přípravě smluvní dokumentace, zpracování due diligence společností a v neposlední řadě přípravě podání v rámci sporné agendy. V průběhu studií Pavel absolvoval řadu odborných stáží a semestrální studijní pobyt na právnické fakultě Università  degli Studi di Ferrara.

ZKUŠENOSTI

  • Duška & Svobodová advokátní kancelář (2018 – 2019)
  • Řanda Havel Legal s.r.o. (2016 – 2018)

VZDĚLÁNÍ

  • koncipientem od 2018
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2018, Mgr.)

SPECIALIZACE

  • korporátní právo
  • závazkové právo
  • právo nemovitostí

JAZYKY

  • angličtina
Image