News

Was gibt es Neues bei uns?

Daniela Kozáková erweitert unser Team

Daniela Kozáková ist eine erfahrene Anwältin in den Bereichen Immobilienrecht, Baurecht und Handelsrecht. Des Weiteren spezialisiert sie sich auf Rechtsdienstleistungen, die Investitionen in Kunst- und Sammlerobjekte (Art Law) sowie den Bereich der Denkmalpflege betreffen. Daniela ist Mitglied in der angesehenen internationalen Assoziation von Beratern am globalen Kunstmarkt PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) sowie der Assoziation für die Entwicklung des Immobilienmarkts, die führende Persönlichkeiten des tschechischen Immobilienmarkts quer durch alle Fächer vereint.

Náš tým rozšířil advokátní koncipient Pavel Vejmola

Pavel  vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Právní praxi získal v advokátních kancelářích Duška & Svobodová a ŘANDA HAVEL LEGAL. Pavel se během svého působení věnoval zejména občanskému a obchodnímu právu. Vedle této agendy se Pavel rovněž specializuje na oblast ochrany osobních údajů, GDPR a právní úpravu E-commerce systémů.

Náš tým rozšířila advokátka Petra Jestříbková

Petra vystudovala právo na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobou právní praxi získala v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, kde se během svého působení věnovala zejména oblasti práva nemovitostí a stavebního práva. Vedle této agendy se rovněž specializuje na oblast ochrany kulturních statků.

Novela zákoníku práce - zrušení karenční doby

Novela zákoníku práce ruší s účinností od 1. července 2019 tzv. karenční dobu u zaměstnanců v pracovním poměru a u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, po které nemocnému zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy.

Zaměstnavatelé tak musí od 1. července zaměstnancům platit náhradu mzdy nebo odměny z dohody ve výši 60 % průměrného výdělku již od prvního dne pracovní neschopnosti.

V důsledku toho dochází též ke změně právní úpravy výpočtu náhrady mzdy po dobu trvání pracovní neschopnosti, a to navrácením právní úpravy do stavu před zavedením karenční doby.

Jako „kompenzace“ zaměstnavatelům, kterým dojde zrušením karenční doby k nárůstu nákladů na lidské zdroje, má sloužit snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu ze stávajícího 2,3 procenta na 2,1 procenta. Tedy odvod zaměstnavatele na sociální pojištění bude z dnešních 25 procent ponížen na 24,8 procent.

Přechodná ustanovení pak stanoví, že náhrada mzdy, popř. náhrada za ztrátu na výdělku, v době dočasné neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

Ke změně dochází též v dalších souvisejících zákonech, např. v zákoně o daních z příjmu a v zákoně o důchodovém pojištění (vypouštějí se odkazy na karenční dobu).

Verschmelzung von TEMAC und TEMAC AUTOMOTIVE

Unsere Kanzlei hat ihre Rechtsdienstleistungen bei der Verschmelzung des übertragenden Rechtsträgers TEMAC AUTOMOTIVE und des übernehmenden Rechtsträgers TEMAC erbracht. TEMAC ist ein führender europäischer Hersteller und Vertriebsunternehmen von Dichtungen für industrielle Anwendungen, die in der Energiewirtschaft, Chemie, Gas-, Ölwirtschaft und in der petrochemischen Industrie eingesetzt werden. TEMAC AUTOMOTIVE hat sich vordergründig auf die Herstellung von in der Automobilindustrie eingesetzten Dichtungen spezialisiert.

Image

Image