News

Was gibt es Neues bei uns?

Církevní restituce – úspěch u Ústavního soudu

Advokátní kancelář ŠZ uspěla před Ústavním soudem ve významné a medializované kauze ve věci církevních restitucí jihočeských rybníků, konkrétně ve sporu s Římskokatolickou farností – prelaturou Český Krumlov. Rozhodnutí všech soudů nižších instancí byla na základě námi podané ústavní stížnosti zrušena a věc se vrací zpět prvoinstančnímu soudu k novému projednání. Na věci se podíleli advokáti Jan Zrzavecký a Michaela Šerá.

Naše kancelář dlouhodobě zastupuje společnosti ze skupiny Rybářství Třeboň v několika soudních řízeních ve věci církevních restitucí, které jsou skutkově i právně poměrně složité. Jedná se typově o spory, v nichž se církev domáhá určení, že majetek, který klient nabyl privatizací v roce 1992 (pozemky s rybníky), je tzv. historickým církevním majetkem, který byl z privatizace vyloučen, a tedy vlastníkem tohoto majetku zůstal stát. Vítězství ve sporu je předpokladem k tomu, aby církev mohla následně požádat Českou republiku o vydání majetku v rámci církevních restitucí. Soudy původně daly za pravdu církvi s tím, že restituce majetku má přednost, přestože tím dojde ke způsobení nové křivdy na straně klienta (faktickému odnětí majetku, který klient v dobré víře jako vlastník více jak 25 let obhospodařoval). Aktuální nález Ústavního soudu dal za pravdu naší argumentaci, že restituce nemají absolutní přednost, ale že je třeba vždy zohledňovat všechny okolnosti případu, a že i v těchto typech sporů je možné vydržení vlastnického práva k dotčenému majetku na základě dobré víry klienta.

März 2020

Mit Vergnügen teilen wir mit, dass Frau Petra Jestříbková, Rechtsanwältin unserer Rechtsanwaltskanzlei, auf ersten Versuch alle Teile der QLTS-Prüfung (The Qualified Lawyers Transfer Scheme) mit Erfolg abgelegt hat. Petra ist nun zugelassen, Rechtsdienstleistungen in England und Wales zu erbringen. Dadurch werden auch die Bandbreite bzw. die Reichweite unserer Rechtsanwaltskanzlei erweitert und unsere Beziehungen zum angelsächsischen Raum werden entsprechend vertieft und intensiviert. Herzlichen Glückwunsch, Petra!

März 2020

An der Tagesordnung des tschechischen Oberhauses, des Senats, steht am  18.03.2020 ein Gesetzesentwurf, mit dem einschlägige Bestimmungen des tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Gesetzes über die Körperschaften privaten Rechts sowie weiterer Gesetze geändert werden sollen. Die besagte Gesetzesnovellierung soll §§ 1124 und 1125 bezüglich des Vorkaufsrechts von Miteigentümern neu fassen. Neuerdings soll das Vorkaufsrecht den Miteigentümern nur dann zustehen, wenn das Miteigentum auf Grund einer Verfügung von Todes wegen oder auf Grundlage einer anderen Rechtstatsache entstanden ist, bezüglich derer die Miteigentümer vom Anfang an keinen Einfluss auf ihre Rechte und Pflichten nehmen konnten. Durch die Gesetzesnovellierung sollen die Vorkaufsrechte, die vor dem (mit dem 01.07.2020 voraussichtlich vorgesehenen) Inkrafttreten der Gesetzesnovellierung entstanden sind, unberührt bleiben. Im tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch sollen diesbezüglich die Bedingungen des Miteigentums geändert werden und im Gesetz über die Körperschaften privaten Rechts wird das Rechtsinstitut einer Genossenschaft weitgehend geregelt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns bitte gerne.

Februar 2020

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Erweiterung unseres Anwaltsteams ist unsere Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen des Gebäudes „Galerie Myšák“ umgezogen und hat größere Räumlichkeiten bezogen. Ab nun finden Sie uns in modernen, kernsanierten Büros im 5. Stockwerk des Gebäudes.    

Januar 2020

Die Rechtsanwaltskanzlei ŠZ hat einen Investor bei der Akquisition eines auf die Lichtmikroskopie spezialisierten Unternehmens vertreten und ihn diesbezüglich samt der Strukturierung der Finanzierung dieses Geschäftsvorfalls rechtlich beraten. Die Rechtsberatung betreuten federführend Rechtsanwalt Pavel Široký und Rechtsanwältin Vladislava Kučerová.

Dezember 2019

Das Anwaltsteam der Rechtsanwaltskanzlei ŠZ hat unter der Federführung von Pavel Široký einen im Immobilienbereich tätigen Mandanten bei der Strukturierung einer nicht-öffentlichen Emission von Bonds (Anleihen) beraten. Die Rechtsberatung umfasste vorliegend neben der Gestaltung des Geschäftsvorfalls auch die Aufstellung der Emissionsbedingungen, die Erstellung eines Emissionsprospektes, die Aufbereitung von Regulierungsfragen sowie die anschließende administrative Begleitung der Emission.

Image

Image